Шановні колеги!

Дозвольте представити Вам сайт Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації “Асоціація кримінального права” (АКП). На ньому ви знайдете інформацію, що стосується цілей та статутних завдань АКП, та інформацію про склад, та діяльність її Івано-Франківського обласного осередку. Наша організація створена у жовтні 2011 року установчими зборами представників України, які здійснюють діяльність наукову та викладацьку в сфері кримінального права.

Івано-Франківський обласний осередок на сьогодні налічує близько 20 членів. Серед них 1 доктор юридичних наук, професор, 14 кандидатів наук, доцентів, 3 кандидатів юридичних наук. 19 членів осередку активно працюють над підготовкою дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів юридичних наук.

Наукова діяльність членів осередку охоплює широке коло проблем кримінального права, кримінології, кримінального виконавчого права. Провідною проблемою, що досліджується на Івано-Франківщині, є політика у сфері боротьби зі злочинністю як у цілому, так і її окремі підсистеми – кримінально-правова, кримінально-процесуальна, кримінально-виконавча та кримінологічна (профілактична) політика.

Незважаючи на недовгий час існування відділення "АКП", нами уже проведено 2 науково-практичні конференції (в лютому 2011 та березні 2013 року), 1 Інтернет-конференцію (в квітні 2012 р). та круглий стіл, присвячений проблемі запровадження у чинне законодавство інституту кримінального проступку. На 2014 рік заплановано чергову Інтернет-конференцію (11-16 березня).

Восени 2013 року Державним вищим навчальним закладом «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника спільно з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса створено "Навчально-наукову лабораторію дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю"

В подальших наших планах - видання наукових збірників, проведення конференцій, круглих столів тощо. Міркуємо і над відкриттям молодіжної секції, яка об’єднуватиме студентів юридичних ВНЗ, що здійснюють наукову діяльність у зазначених напрямках. Запрошую усіх, хто цікавиться визначеними вище проблемами до плідної співпраці.

З повагою

Заслужений діяч науки і техніки України, Завідувач кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор юридичних наук, професор, академік АН ВО України

Павло Львович Фріс